America

વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના રિપોર્ટર ઇવાન ગેર્શકોવિચે ધરપકડ સામે અપીલ કરી છે, રશિયન રાજ્ય મીડિયા કહે છેવોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના રિપોર્ટર ઇવાન ગેર્શકોવિચે ધરપકડ સામે અપીલ કરી છે, રશિયન રાજ્ય મીડિયા કહે છે

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button